Όροι Χρήσης

MintBox » Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ιστοσελίδας mintbox.gr

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα www.mintbox.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.mintbox.gr. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, τόσο η συνδρομή όσο και η αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mintbox.gr πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ», που εδρεύει στο Ηράκλειο , ΑΦΜ: 801382570 / Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, Θεοδώρου Τζεδάκη 5, 71409, Ηράκλειο, Κρήτης, email: info@mintbox.gr.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Η Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος όποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, πνευματική ιδιοκτησία της Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στην Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το παρόν site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία μας, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και η Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Η Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mintbox.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων οπότε η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλνετε επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση η Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.mintbox.gr για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην  Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή άδεια σας. Θυμηθείτε, με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτού του δικτυακού τόπου, δέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του e-shop της για τους παρακάτω λόγους:

 • Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε.
 • Έκδοση σχετικών παραστατικών πωλήσεων
 • Επικοινωνία γραπτή ή τηλεφωνική, για την εξυπηρέτηση σας
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας μας
 • Εγγραφή μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση σε προϊόντα που εσείς επιλέγετε, αλλαγή προσωπικών στοιχείων και κωδικού πρόσβασης.
 • Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα αφού εσείς το ζητήσετε κατά την διάρκεια εγγραφής σας.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου”. Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν έχετε παρά να ενημερώσετε γραπτά την εταιρεία μας, στο e-mail: info@cherrybox.gr. Προσωπική ασφάλεια είναι το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος μας. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να εκτεθούν σε χέρια τρίτων.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα www.mintbox.gr, όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες αλλά και για στατιστικούς λόγους. Με τα cookies καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς για τον χρήστη, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εξατομικευμένων λειτουργιών χρήσης που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ διαμέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Παραγγελίες στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος όλο το 24ωρο. Είμαστε σε επαφή μέσω τηλεφώνου: 2816000002, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21.00.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σας αποστέλλουμε τα προϊόντα μας μέσω της ACS Courier σε όλους τους προορισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη και ασφαλής μεταφορά και παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται κατά την διαδικασία αγοράς στο ταμείο. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από μία έως τρεις εργάσιμες ημέρες.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι από τις 09:00 έως τις 21:00 μέσω courier ( εκτός από Κυριακή).
Για αγορές ‘ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ευρώ ‘ , η αποστολή των προϊόντων γίνεται ΔΩΡΕΑΝ προς όλη την Ελλάδα.
Μπορείτε επίσης να κάνετε την παραγγελία σας με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά έξοδα και ΔΩΡΕΑΝ αντικαταβολή στην πόλη του Ηρακλείου με ελάχιστη παραγγελία 10€. ( εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές) !.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Αντικαταβολή
Πληρωμή με μετρητά την ώρα της παράδοσης των προϊόντων στον διανομέα ή στο αντίστοιχο κατάστημα παραλαβής. Κόστος αντικαταβολής 2.50 Ευρώ. Σε παραγγελίες άνω των 60 ευρώ δεν υποστηρίζεται ως τρόπος πληρωμής.

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Piraeus Bank: 5754-102101-211/ IBAN: GR36 0172 7540 0057 5410 2101 211
Δικαιούχος: Γ ΚΑΙ Δ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΟΕ
Ενημερώστε μας μέσω τηλεφώνου ή με email ότι έχετε ολοκληρώσει την κατάθεσή σας. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας, θα ξεκινήσει άμεσα η αποστολή της παραγγελίας σας.
3. Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα
Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Εισαγωγή
1. Η ιδιωτικότητα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι πολύ σημαντική για εμάς, και δεσμευόμαστε να την διαφυλάξουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τις προσωπικές σας πληροφορίες.
2. Συμφωνώντας με τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Β. Πίστωση
1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από την SEQ Νο (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από vpnMentor.

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:
1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας,συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα.
2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου,συμπεριλαμβανομένου την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου.
3. Πληροφορίες που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, όπως π.χ.την ιστοσελίδα σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Πληροφορίες που καταχωρίζετε όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, το όνομά σας, φωτογραφίες προφίλ, φύλο, γενέθλια, σχέση το καθεστώς, τα συμφέροντα και τα χόμπι, τις εκπαιδευτικές λεπτομέρειες και την απασχόληση.
5. Πληροφορίες που εισάγετε για να ρυθμίσετε τη συνδρομή στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα / ή ενημερωτικά δελτία.
6. Πληροφορίες που παράγονται κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
7. Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε την συναλλαγή που κάνετε μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
8. Πληροφορίες που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την δημοσίευση στο Διαδίκτυο.
9. Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που μας στείλετε.

Δ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου.
Μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:
1. Διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων
2. Προσαρμογή της ιστοσελίδας μας για εσάς
3. Ενεργοποιώντας τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας
4. Στέλνοντας αγαθά που αγοράσατε μέσω της ιστοσελίδας μας
5. Παροχή υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας μας
6. Αποστολή αποστολών, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς και τη συλλογή πληρωμών από εσάς.
7. Στέλνοντας σας εμπορικές επικοινωνίες στο μάρκετινγκ
8. Στείλτε τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
9. Στείλτε μας ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν έχετε εγγραφεί για αυτό (μπορείτε να το διαγράψετε ανά πάσα στιγμή).
10. Σας προσφέρουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
11. Παροχή στα τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας.
12. Αντιμετώπιση των ερευνών και των καταγγελιών που αφορούν ή σχετίζονται με εσάς η την ιστοσελίδα μας
13. Κρατήστε την ιστοσελίδα μας ασφαλή και αποτρέψτε την απάτη.
14.Ελεγχος της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση τους στην ιστοσελίδα μας.
15. Άλλες χρήσεις.
Εάν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε αλλιώς θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παρέχετε.
Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσετε τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στην ιστοσελίδα μας και μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας ελέγχους απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα προσφέρουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε τριτους για άμεσο μάρκετινγκ η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριώνΜπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, ασφαλιστές, επαγγελματίες συμβούλους, πράκτορες, προμηθευτές ή υπεργολάβους, όπως είναι εύλογο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας όπως είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.
2. σε σχέση με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες.
3. για να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφορίες για άλλους σκοπούς για την πρόληψη και τη μείωση της απάτης πιστωτικού κινδύνου).
4. σε οποιοδήποτε πρόσωπο που πιστεύουμε λογικά ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, το εν λόγω δικαστήριο θα ήταν ευλόγως πιθανό να αποκαλυψει αυτες τις προσωπικών πληροφοριες.
Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παράσχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
ΣΤ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε για να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες τις οποίες δεν έχουν νόμους προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με αυτούς που ισχύουν σε Ευρωπαϊκές Χώρες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.
3. Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή υποβάλλετε η δημοσίευση στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι διαθέσιμη, μέσω του διαδικτύου. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση ή την κακή χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλους.
4. Συμφωνείτε ρητά με τις μεταφορές προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στο αυτό το τμήμα ΣΤ.
Ζ. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών
1. Αυτή η ενότητα G καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης των δεδομένων που ισχύουν με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.
2. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα είναι να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου G-2, συνήθως θα διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα εντός των κατωτέρω οριζομένων κατηγοριών:
ένα. ο τύπος προσωπικών δεδομένων θα διαγραφεί {ENTER DATE / TIME}. και
δυο. {ENTER ADDITIONAL DATES / TIMES}.
4. Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις της παρούσας ενότητας Ζ, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:
ένα. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.
δυο. αν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να είναι σχετικά με οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή ενδεχόμενη νομικη διαδικασία · και
τρια. προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων την παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου).
Η. Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών
1. Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.
2. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στον ασφαλή μας κατάλογο (με προστασία από κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).
3. Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης.
4. Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλείς και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονταιτο διαδίκτυο.
5. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (εκτός από το πότε θα συνδεθείτε στον ιστότοπό μας).
I. Τροπολογίες
Μπορούμε να ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια καινούργια έκδοση δικτυακού τόπου. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει οποιαδήποτε τις αλλαγές στην πολιτική αυτή. Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.
J. Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες για να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών θα υπόκειται στα ακόλουθα:
1. Την πληρωμή ενός τέλους {ENTER FEE IF RELEVANT}. και
2. την προσκόμιση των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας ({ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας επικυρωμένο από συμβολαιογράφο συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο ενός λογαριασμού κοινής ωφέλειας εμφανίζοντας την τρέχουσα διεύθυνση σας}).
Μπορούμε να παρακρατήσουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.
Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς.
Στην πράξη, συνήθως θα συμφωνείτε ρητά εκ των προτέρων με τη χρήση του σε προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, ή θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για το σκοπούς μάρκετινγκ.
Ι. Ιστότοποι τρίτων μερών
Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και διευθύνσεις ιστοσελίδων τρίτου μέρους.
L. Ενημέρωση πληροφοριών
Ενημερώστε μας αν οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς πρέπει να εχουν διορθωθεί ή ενημερωθεί.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά) γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.
Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που αγοράσατε αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά οφείλουμε να τα αντικαταστήσουμε, να μειώσουμε την τιμή ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Αν αγοράσατε προϊόν (τηλεφωνικά, με ταχυδρομική παραγγελία), έχετε επίσης το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας εντός 14 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία.
Εάν προϊόντα που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά,χαρακτηριστικά οφείλουμε να τα αντικαταστήσουμε, να μειώσουμε την τιμή ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Κατά κανόνα, μπορείτε να ζητήσετε πλήρη ή μερική επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων.
Ενδεχομένως δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων αν το πρόβλημα είναι ασήμαντο,
Πώς να ακυρώσετε μια αγορά
Θα πρέπει να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να ακυρώσετε την αγορά σας. Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα προϊόντα. Οφείλουμε να σας προμηθεύσουμε ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης με το οποίο μπορείτε να τον ενημερώσετε για την απόφασή σας, χωρίς ωστόσο να υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε συγχρόνως με την επιστροφή των προϊόντων, π.χ., με την προσθήκη μιας γραπτής δήλωσης στα προϊόντα που επιστρέφετε ταχυδρομικώς, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ή με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού εντύπου επιστροφών στον ιστότοπο μας.
Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερών αφότου μας ενημερώσετε.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων (πριν από την παραγγελία σας) αν θα πρέπει να πληρώσετε σε περίπτωση που αποφασίσετε να επιστρέψετε την παραγγελία σας. Εάν δεν σας ενημερώσουμε ότι πρέπει να πληρώσετε για την επιστροφή, πρέπει να καλύψουμε το σχετικό κόστος εμείς. Δεν υποχρεούστε να πληρώσετε κανένα ποσό για το οποίο δεν είχατε προηγουμένως ενημερωθεί.
Για ογκώδη προϊόντα , οφείλουμε να σας δώσουμε τουλάχιστον μια εκτίμηση του κόστους επιστροφής τους. Ωστόσο, τα ογκώδη προϊόντα που αγοράσατε εκτός καταστήματος, από κατάλογο, και που σας παραδόθηκαν αμέσως πρέπει να παραλαμβάνονται πάντα από τον εμάς με δικά μας έξοδα.
Επιστροφή χρημάτων
Οφείλουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.
Στα χρήματα που θα σας επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας. Ο έμπορος όμως μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετα έξοδα αποστολής εάν έχετε ζητήσει μη τυποποιημένη παράδοση (όπως επείγουσα παράδοση).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην πληροφορική και τους ορισμούς που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (https://ec.europa.eu/info/cookies_el), τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή και γενικώς σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται για να πλοηγηθεί κανείς στο διαδίκτυο και να επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του. Δηλαδή ένα cookie είναι ένα αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (όχι απομακρυσμένα) από το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησής, αν φυσικά το πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί να το κάνει ή δεν έχει αποκλειστεί η αποθήκευσης τους. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν αυτόματα και εκ των προτέρων τα cookies ή να ενημερώνουν τον χρήστη όταν αποθηκεύεται ένα cookie. Με τα cookies ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγονται οι προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του. Επιπλέον, μερικά cookies βοηθούν στην ανάλυση της χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και εάν ο χρήστης αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την περιήγησή του, ακόμα μπορεί να επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Επίσης, μερικά αρχεία cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου. Άλλα cookies είναι προσωρινά (session cookies), ήτοι διατηρούνται στη συσκευή μέχρι ο χρήστης να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο μας ή να κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, οπότε και διαγράφονται αυτόματα, άλλα είναι μόνιμα (persistent cookies) και παραμένουν στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ακόμα και για δύο έτη) ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης, γενικώς η διάρκεια ζωής του κάθε cookie εξαρτάται από το σκοπό του αλλά και τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη λειτουργία τους είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τους κάτωθι τύπους cookies (με διάρκεια ζωής από λίγα δευτερόλεπτα έως δύο έτη), δικά μας ή έμπιστων συνεργατών μας, από τους οποίους απαιτούμε πάντα να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τον GDPR και την ημεδαπή νομοθεσία:

1) Απαιτούμενα και Λειτουργικά Cookies (Required & Functional Cookies): αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας αλλά και για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου, αφού επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του, την επαλήθευση της ταυτότητας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί στην ιστοσελίδα, την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και λίστα αγαπημένων, τη χρήση καλαθιού αγοράς. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά του χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης μας επιτρέπουν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και την αλληλεπίδραση και τις επιλογές του χρήστη σε αυτήν (π.χ. όνομα, γλώσσα ή περιοχή σύνδεσης) καθώς επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται και διάφορες ρυθμίσεις, όπως μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, φωτεινότητα και άλλες διαμορφώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει, ώστε να είναι δυνατό, βάση αυτών, να προσφέρουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες εμπειρία στον ιστότοπο μας αλλά και για να αποφεύγονται επαναλήψεις ενεργειών και μηνυμάτων (πχ spash screen, popup υποδοχής). Τέτοια cookies είναι αυτά: (α) που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της (πχ για τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη), (β) που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε σχετικές υπηρεσίες (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής μέσω του διαδικτύου), (γ) που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια, (δ) με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως αυτά που είναι αναγκαία για την προβολή ενός βίντεο, (ε) που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα, (στ) που «θυμούνται» τις επιλογές σχετικά με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, (ζ) που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων και συνδεδεμένων μελών. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies είναι κρίσιμα για ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή opt-out γι’ αυτά, αλλά η μόνη δυνατότητα του χρήστη είναι η ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος πλοήγησης κατά τρόπο που να αποτρέπει την αποθήκευση τους και να προβαίνει αυτόματα στον αποκλεισμό τους. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν σωστά ή αποτελεσματικά και ο επισκέπτης θα έχει μειωμένες δυνατότητες χρήσης και απόλαυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

2) Cookies Επιδόσεων Στατιστικής (Statistics Cookies): Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο του περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι χρήστες των ιστότοπων μας, με αποτέλεσμα τα αναγκαία cookies να ορίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να παρακολουθούν την κίνηση των επισκέψεων και την απόδοση της διαφήμισής μας. Ειδικότερα, συλλέγουν πληροφορίες όπως τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες κλπ, και είτε αποτελούν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη, είτε αφορούν μεμονωμένα τον κάθε επισκέπτη (IP διεύθυνση). Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας. Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες (cookies) που παρέχονται σε τρίτους παρόχους από εμάς δεν περιλαμβάνουν άλλα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να συνδέονται με παρόμοιες ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αλλού. Έτσι, στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας με διαφημιστικά δίκτυα, συλλέγονται cookies που μπορούν παρακολουθούν τις δραστηριότητές του χρήστη στο διαδίκτυο και την πλοήγηση του, πληροφορία που στοχεύει στη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του χρήστη.

3) Cookies Διαφήμισης και Στόχευσης (Advertising & Targeting Cookies): αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωποποιημένου στον χρήστη περιεχομένου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τέτοια cookies μπορεί να συλλέγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, που επιτρέπουν την προβολή εξατομικευμένων και σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων.

Γενική Χρήση Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τα Cookies

Χρησιμοποιώντας τα ως άνω cookies, μπορεί να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε περιορισμένα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή, αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς καθώς και για να προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα μας στα ενδιαφέροντά του, για την εμφάνιση ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με εμάς και για να ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη. Βάσει αυτής της τεχνολογίας, μπορούμε επίσης να λάβουμε αναφορές από τους παρόχους υπηρεσιών μας που περιλαμβάνουν αναφορές σε προσωπικά ή συγκεντρωτικά δεδομένα (που μπορεί να περιλαμβάνουν γενικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά χρήσης). Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Τα βασικά δικαιώματα σας είναι η πρόσβαση στα δεδομένα, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, η φορητότητα των δεδομένων σας, ο περιορισμός της επεξεργασίας, η εναντίωση στην επεξεργασία και η ανά πάσα στιγμή άρση της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23, Αθήνα, τηλ. 210-64.75.600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr). Σε κάθε περίπτωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε κάθε διευκρίνηση, απάντηση και τεχνική πληροφορία διαθέτουμε και σας αφορά.

Καλάθι
Sign in

No account yet?

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση των cookies από εμάς.
Πληκτρολογήστε το προϊόν που ψάχνετε